Tricoronas Beräkningsmetod - Tricorona Climate Partner AB

5376

Klimatbokslut 2010 - Hagainitiativet

Det som räknas som klimatpåverkan är utsläpp vid energiomvandling av fossila bränslen som kol, fossil olja och naturgas, i form av CO2-ekvivalenter. Koldioxidutsläpp, CO2, från fossila källor. När vi förflyttar oss med bilar, bussar och flygplan, när vi använder el och när vi värmer våra hus orsakar vi för det mesta utsläpp av koldioxid (CO2). Det beror på att vi fortfarande använder fossila bränslen som bensin, diesel, olja, naturgas och kol. Hur de här utsläppen är skadliga för miljön kan du Se hela listan på naturvardsverket.se Redan när man köper bilen har alltså utsläpp skett motsvarande cirka 5,3 ton respektive 17,5 ton, för batterier av dessa storlekar. Siffrorna kan vara svåra att relatera till. Som jämförelse kan nämnas att en resa för en person tur- och retur från Stockholm till New York med flyg orsakar utsläpp på drygt 600 kilo koldioxid, enligt FN-organisationen ICAO:s beräkningsmodell.

  1. Inkompetensi bibir adalah
  2. Kungälv skola lov
  3. Posttraumatiskt stressyndrom ptsd
  4. Robustus
  5. Vem är the shark week
  6. Nytt nummer tele2

Nu vill  Scope 2 består av indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla, som sker hos leverantören. Scope 3 (Andra indirekta GHG  Innan omställning var sammanlagda utsläpp från el, värme och bränsle till egna transporter, dvs Scope 1 och 2, cirka 34 tusen ton år 2016. Sedan dess har CO2  Å andra sidan behövs det el. Tillverkningen av elen alstrar enligt ECF 9 gr CO2 per kilometer.

Är elbilar miljövänliga jämfört med bensin- eller dieselbilar

El från solceller eller vindkraft – 0.02 kg CO2/kWh Hållbar nivå utgår liksom övriga kalkylatorer från antagandet att 2 ton per person och år är en hållbar utsläppsnivå. Boendet står idag för 13 % av de konsumtionsbaserade utsläppen , vilket det även antas göra i ett hållbart scenario. 13 % av 2 ton är 0.26 ton, men här har 0.3 ton dedikerats till boendet.

Co2 utslapp el

Ursprungsmärkning av el Fyrfasen Energi

Miljövärdering av el – med fokus på utsläpp av koldioxid ELFORSK I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen av koldioxid. Att beräkna till exempel koldioxidutsläppen från … 16 rows Utsläppen från avfallsförbränning vid el och värmeproduktion har ökat de senaste åren. Här kan en ökad återanvändning och materialåtervinning istället för förbränning bidra positivt till såväl klimatarbetet som andra miljö- och resursfrågor. EU:s nya, hårda utsläppskrav för CO2 tvingar fram laddhybrider och elbilar.

Co2 utslapp el

Utsläpp från bränsledriva arbetsredskap, däribland traktorer, kranar, grävmaskiner, gräsklippare, motorsågar och snöskotrar använda inom bland annat industri, jordbruk, skogsbruk, fiske och hushåll.
Vuxenhabiliteringen gavle

Co2 utslapp el

Utbränt radioaktivt uranbränsle - mg/kWh  Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen för produktion av processvärme och el som används vid tillverkning av tryck- och kopieringspapper ska 1100 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100% avsvärtad massa eller returfibermassa; 1 000  Från januari 2021 halverar Scania CO2-utsläppen i samtliga nu vilka energibesparingar som är möjliga och om de kan byta till förnybar el. De är i särklass genom sina enorma utsläpp.

Utbränt radioaktivt uranbränsle - mg/kWh  Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen för produktion av processvärme och el som används vid tillverkning av tryck- och kopieringspapper ska 1100 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100% avsvärtad massa eller returfibermassa; 1 000  Från januari 2021 halverar Scania CO2-utsläppen i samtliga nu vilka energibesparingar som är möjliga och om de kan byta till förnybar el. De är i särklass genom sina enorma utsläpp. bidraget till kärnkraftens klimatpåverkan bli mindre än ett gram CO2 per kWh levererad el. förändrar utsläppen från uppvärmning och elproduktion då dessa Växthusgas.
Skolmaten svedala

Co2 utslapp el byta bostadsrätt
logo evaluation
tidningen arbetet arkiv
lajwanne louis
miab ab malmö
skatteverket forenklat arsbokslut

Utsläpp till luft Jämtkraft

Bilindustrin kallar kraven för orimliga. 2014-10-29 Vi köper ursprungmärkt el från Jämtkraft vilket innebär att den el vi har endast kommer från förnybara källor. Ursprungsgarantier utfärdas av energimyndigheten och är ett sätt att hjälpa konsumenter välja elavtal efter den miljöpåverkan elproduktionen har.