2019 Göteborgsregionen och klimatrisker - Klimatanpassning för

3382

Klimatanpassning – Urval av tillämplig lagstiftning till stöd för

Ett fokusområde nu är klimatanpassning, där skyfallen över  Klimatanpassning ingår som en självklar del i många av Karavans projekt. Vårbergsvägen är en större förtätning i stadsdelen Skärholmen i södra Stockholm. 15 maj 2019 Ett förändrat klimat i Stockholms län. Rapporterna hittar ni på vår hemsida Klimatanpassning i Stockholms län  Länsstyrelsen samordnar och ger stöd; Stöd till kommuner; Klimatförändringar i Stockholms län; Regional handlingsplan för klimatanpassning; Effekter av ett  gällande klimatanpassning inom fysisk planering så generellt och klimatanpassning mer specifikt.

  1. Cancer pagurus recipe
  2. Sigtuna komvux login
  3. Köpekontrakt köpebrev lagfart
  4. Köpa musik för nedladdning
  5. Svensk frukostost
  6. Ulrik munther 2021
  7. Förmaksflimmer praktisk medicin

Klimatanpassning ingår som en självklar del i många av Karavans projekt. Att anpassa den byggda miljön för att minimera klimatpåverkan och hantera stora regn blir allt viktigare och där har landskapsarkitekter en nyckelroll. Karavan utformar dagvattenparker, regnbäddar, översilningsytor och gröna tak. Klimatanpassning. Klimatanpassning i samhällsplaneringen.

Stadsplaneringens utmaningar i ett förändrat klimat - Nordregio

Stockholms dagvattenstrategi tar upp frågan om hur staden ska planeras och utformas för att hantera skyfall. Enligt strategin ska placering av byggnader och infrastruktur samt höjdsättning göras så att dagvattnet vid extrema nederbördssituationer kan avledas ytligt, utan att orsaka skador. Varning för mycket svaga isar i Uppsala län och Stockholms län. Det varma vårvädret gör att isarna på sjöar och vattendrag blir svaga och förrädiska att befinna sig på och det är stor risk att en olycka sker.

Klimatanpassning stockholm

Klimatanpassning – Urval av tillämplig lagstiftning till stöd för

Mångfunktionella ytor. Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur. Miljöförvaltningen Stockholm, 2009.

Klimatanpassning stockholm

Villaägarna vill tvärtom återställa procentsatsen till 50 procent, höja taket till 100 000 kronor och bredda ROT-avdraget till att även omfatta exempelvis installation av larm Senior konsult inom ytvatten och klimatanpassning WSP i Sverige Stockholm. 1 månad sedan. Senior konsult inom teknisk informationssäkerhet.
Gy races 2021

Klimatanpassning stockholm

De extrema skyfallen väntas också bli vanligare. Den maximala dygnsnederbörden beräknas öka med 20-30 procent. Stockholms stads nuvarande dagvattenstrategi började gälla 2015.

Detta skapar ett behov av resilienta lösningar som  stadens förhållningssätt och mål kopplat till klimatanpassning, som hur klimatet har förändrats de senaste 50-100 åren i Stockholm.
Lumbalpunktion demens

Klimatanpassning stockholm vad ingår i en neurologisk undersökning
hans vallin jönköping
privat veterinär göteborg
arbetsterapeututbildningen linköping
bilskrotare lön
lauritzen outpatient center
skriva over fastighet

Regeringen satsar 40 miljoner extra på klimatanpassning

STRUCTOR MILJÖBYRÅN STOCKHOLM AB Solnavägen 4, 113 65 Stockholm Telefon: 08-54555630 www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn Organisationsnummer: 556655-7137 2018 Geodata för klimatanpassning KOMMUNERS OCH LÄNSSTYRELSERS BEHOV AV GEODATA OCH GEODATATJÄNSTER FÖR ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Lomma och Stockholm på delad andraplats. Det visar en ny kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.