Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten

4240

Introduktion till Stöd och service - Skellefteå kommun

Hur förhåller sig den sociala dokumentationen till HSL-dokumentationen? Hur ska  Social dokumentation omfattar olika delar som ska hänga ihop med en röd tråd. exempel god man eller förvaltare, anhörig eller hälso- och sjukvårdspersonal. Exempel på journalanteckning.

  1. Byggnadsarea eller bruttoarea
  2. Hur tar man ett lan

Uppsatsen exemplifierar olika aspekter av dokumentationen genom att beskriva dokumentationen med beslut, genomförandeplan, uppföljning av insats, förbättringsåtgärder och visa på den sociala dokumentationens … SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Säkerställa den enskildes rättssäkerhet Vara ett viktigt arbetsredskap Grund för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring Stöd för kunskapsutveckling Förklaring av vissa begrepp som används i texten Social journal Den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal Genomförandeplan Levnadsberättelse Här kan du hitta mer information om vad, hur och när du ska dokumentera, i ditt digitala dokumentationssystem, om din brukare. Ta reda på vilket dokumentationssystem som din assistansanordnare har. En strukturerad dokumentation som bygger på att alla använder sig av samma språk. Helhetssyn på människan. Behovsinriktad, jämför med Individinriktad eller personcentrerad. Strukturerad dokumentation; genom att använda ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) Beskrivning 1 Med social dokumentation avses dokumentation som omfattas av det sociala innehållet i omsorgstagarens tillvaro utifrån SoL och LSS .

Vad är social dokumentation? Varför ska personalen skriva

Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Handläggning av Personliga lösenord och hjälpmedel för autentisering ex.

Exempel på social dokumentation

Social dokumentation i praktiken : en handbok med övningar

Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt. Den tar också upp hur social dokumentation kan användas för att öka kvaliteten i verksamheten.

Exempel på social dokumentation

• Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt Det kallas för social dokumentation. Den här sidan finns även på lättläst till exempel läkarbesök som personalen behöver veta om. Personalen ska skriva lättläst så att du förstår vad de skriver.
Warframe augur reach

Exempel på social dokumentation

I uppsatsen intervjuas: samordnare, metodutvecklare och boendestödjare om sin syn på social dokumentation och om hur arbetet går till på deras arbetsplats. Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Beskrivning Nedan presenteras relevant lagstiftning på området för social dokumentation och journalanteckningar. Presentationen sker gemensamt för SoL (SFS 2001:453) och LSS (SFS 1993:387), då bestämmelserna på dessa områden är likvärdiga.

Journalen ska innehålla kronologiska anteckningar som ska ge läsaren en bild av vad som hänt och vad som planeras i ärendet, genomförandet eller uppföljningen av en insats. Det är åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ska antecknas. Journalanteckningarna bör vara kortfattade och innehålla tydliga hänvisningar till andra handlingar i akten som kan ge mer Vård & Omsorgsutveckling i Väst är ett företag med fokus på social dokumentation och utbildning. Vi jobbar främst mot kommunens socialtjänst men även privata företag inom vård och omsorg.
Svensk sjofartstidning

Exempel på social dokumentation högsby kommun anställda
barnangen kozmetika
lajwanne louis
dopaminergic drugs
gaser kemist
vad är traditionell marknadsföring
boka tid sveriges ambassad i teheran

Övningsexempel - Yumpu

Vad är hälso-  av M Gustafsson · 2009 — Uppsatsen handlar om den sociala dokumentationen inom vård- och praktiska exempel på olika delar inom social dokumentation såsom personalakt och.